Projekt O projektu Harmonogram Realizace Pošli zprávu Soubory Fotogalerie Přihlášení

Realizace projektuŘíjen 2014
V červnu jsme se zaměřili na tyto hlavní činnosti:
- zahájili jsme práce na přípravě podkladů pro závěrečnou MZ,
- byla zrealizována závěrečná konference, které se účastnili zástupci základních škol a zaměstnavatelů,
- probíhaly Prezentace školy na základních školách,
- žáci školy se účastnili exkurzí,
- probíhaly přípravné činnosti pro zakončení projektu,
- u hlavního vchdu do školy byla umístěna plaketa projektu,
- projekt byl oficiálně ukončen.

Září 2014
V září jsme se zaměřili na tyto hlavní činnosti:
- připravoval se harmonogram soutěží pro žáky školy
- probíhaly Prezentace školy na základních školách
- žáci školy se účastnili exkurzí
- probíhaly běžné administrativní činnosti spojené s realizací projektu.

Srpen 2014
V srpnu jsme se zaměřili na tyto hlavní činnosti:
- realizační tým hodnotil dosavadní výsledky projektu
- připravoval se harmoogram aktivit pro závěrečnou fázi projektu
- byla schválena 8.MZ
- probíhaly běžné administrativní činnosti spojené s realizací projektu.

Červenec 2014
V červenci jsme se zaměřili na tyto hlavní činnosti:
- připravili jsme a předali 8.MZ,
- žáci školy se účastnili posledních exkurzí a soutěží odborných dovedností v tomto školním roce, KA04 byla ukončena,
- probíhaly běžné administrativní činnosti spojené s realizací projektu.

Červen 2014
V červnu jsme se zaměřili na tyto hlavní činnosti:
- zahájili jsme přípravy podkladů pro 8.MZ,
- vybraní žáci školy se účastnili odborných praxí ve vybraných firmách,
- žáci školy se účastnili posledních exkurzí a soutěží odborných dovedností v tomto školním roce, KA04 byla ukončena,
- probíhaly běžné administrativní činnosti spojené s realizací projektu.


Květen 2014
V květnu jsme se zaměřili na tyto hlavní činnosti:
- hodnotili jsme dosavadní pokroky v projektu; konstatovali jsme, že projekt je v souladu s harmonogramem a plánovanými aktivitami,
- probíhá pilotní ověření výukových materiálů,
- žáci školy se účastnili připravených exkurzí a soutěží odborných dovedností
- vybraní žáci školy se účastnili odborných praxí ve vybraných firmách,
- probíhaly běžné administrativní činnosti spojené s realizací projektu.

Duben 2014
V dubnu jsme se zaměřili na tyto hlavní činnosti:
- 7.MZ byla schválena a byly proplaceny faktury za dodávky, které byly financovány ze zdrojů školy.
- bylo kompletně dokončeno hodnocení výukových materiálů manažerem a koordinátorem projektu,
- probíhá pilotní ověření výukových materiálů,
- vybraní žáci školy se účastnili odborných praxí ve vybraných firmách,
- žáci školy se účastnili připravených exkurzí a soutěží odborných dovedností,
- probíhaly běžné administrativní činnosti spojené s realizací projektu.

Březen 2014
V březnu jsme se zaměřili na tyto hlavní činnosti:
- připravili jsme a předali 7.MZ,
- tvůrci výukových materiálů dokončili výukové materiály, tyto byly hodnoceny manažerem a koordinátorem projektu, KA03 byla ukončena,
- probíhaly poslední exkurze pro žáky základních škol ve vybraných firmách a v naší škole
- žáci školy se účastnili připravených exkurzí a soutěží odborných dovedností
- vybraní žáci školy se účastnili odborných praxí ve vybraných firmách,
- probíhá pilotní ověření výukových materiálů,
- probíhaly běžné administrativní činnosti spojené s realizací projektu.

Únor 2014
V únoru jsme se zaměřili na tyto hlavní činnosti:
- připravovali jsme podklady pro 7.MZ - tvůrci výukových materiálů tvořili další materiály, které byly vkládány do Moodle,
- probíhalo hodnocení materiálů manažerem projektu,
- vybraní žáci školy se účastnili odborných praxí ve vybraných firmách,
- žáci školy se účastnili exkurzí a soutěží odborných dovedností,
- probíhaly běžné administrativní činnosti spojené s realizací projektu.

Leden 2014
V lednu jsme se zaměřili na tyto hlavní činnosti:
- tvůrci výukových materiálů vytvořili další výukové materiály, tyto byly hodnoceny manažerem projektu,
- hodnotili jsme dosavadní pokroky v projektu; konstatovali jsme, že projekt je v souladu s harmonogramem a plánovanými aktivitami,
- probíhaly exkurze pro žáky základních škol ve vybraných firmách a v naší škole
- vybraní žáci školy se účastnili odborných praxí ve vybraných firmách,
- probíhaly běžné administrativní činnosti spojené s realizací projektu.

Prosinec 2013
V prosinci jsme se zaměřili na tyto hlavní činnosti:
- 6.MZ byla schválena. - tvůrci výukových materiálů připravili další výukové materiály, tyto byly hodnoceny manažerem projektu
- probíhaly prezentace naší školy pro žáky základních škol
- probíhaly exkurze pro žáky základních škol ve vybraných firmách a v naší škole
- probíhaly běžné administrativní činnosti spojené s realizací projektu.

Listopad 2013
V listopadu jsme se zaměřili na tyto hlavní činnosti:
- připravili jsme a předali 6. MZ,
- tvůrci výukových materiálů vytvořili další výukové materiály, tyto byly hodnoceny manažerem a koordinátorem projektu
- probíhaly prezentace naší školy pro žáky základních škol
- vybraní žáci školy se účastnili odborných praxí ve vybraných firmách,
- probíhaly běžné administrativní činnosti spojené s realizací projektu.

Říjen 2013
V říjnu jsme se zaměřili na tyto hlavní činnosti:
- realizační tým hodnotil dosavadní výsledky projektu a vytipoval okruhy, které pro další období doplní nebo upraví
- připravovali jsme podklady pro 6.MZ, práce na realizaci byly započaty na konci měsíce,
- probíhaly Prezentace školy na základních školách
- probíhala tvorba výukových materiálů
- probíhaly běžné administrativní činnosti spojené s realizací projektu.

Září 2013
V září jsme se zaměřili na tyto hlavní činnosti:
- připravoval se harmonogram soutěží pro žáky školy
- probíhaly Prezentace školy na základních školách
- probíhala tvorba výukových materiálů
- probíhaly běžné administrativní činnosti spojené s realizací projektu.

Srpen 2013
V srpnu jsme se zaměřili na tyto hlavní činnosti:
- dle pořžadavku řídícího orgánu jsmme doplnili požadované dokumenty k 5.MZ
- realizační tým hodnotil dosavadní výsledky projektu a vytipoval okruhy, které pro další období doplní nebo upraví
- probíhala tvorba výukových materiálů
- probíhaly běžné administrativní činnosti spojené s realizací projektu.

Červenec 2013
V červenci jsme se zaměřili na tyto hlavní činnosti:
- zpracovali jsme a odevzdali 5.MZ
- realizační tým projednával s řídícím orgánem nutné kroky po sloučení školy se Střední průmyslovou školou Hradec Králové
- probíhaly běžné administrativní činnosti spojené s realizací projektu.

Červen 2013
V červnu jsme se zaměřili na tyto hlavní činnosti:
- připravovali jsme podklady pro 5.MZ, práce na realizaci byly započaty na konci měsíce,
- tvůrci výukových materiálů tvořili další materiály, které byly vkládány do Moodle,
- vybraní žáci školy se účastnili odborných praxí ve vybraných firmách,
- realizační tým se připravoval na změny, které souvisí se sloučením se SPŠ Hradec Králové,
- žáci školy se účastnili posledních exkurzí a soutěží odborných dovedností v tomto školním roce,
- probíhaly běžné administrativní činnosti spojené s realizací projektu.

Květen 2013
V květnu jsme se zaměřili na tyto hlavní činnosti:
- tvůrci výukových materiálů vytvořili další výukové materiály, tyto byly hodnoceny manažerem projektu,
- hodnotili jsme dosavadní pokroky v projektu; konstatovali jsme, že projekt je v souladu s harmonogramem a plánovanými aktivitami,
- diskutovali jsme, co ve druhé části projektu změnit, abychom dosáhli ještě lepších výsledků při oslovení žáků ZŠ a jejich rodičů
- žáci školy se účastnili připravených exkurzí a soutěží odborných dovedností
- vybraní žáci školy se účastnili odborných praxí ve vybraných firmách,
- probíhaly běžné administrativní činnosti spojené s realizací projektu.

Duben 2013
V dubnu jsme se zaměřili na tyto hlavní činnosti:
- 4.MZ byla schválena a byly proplaceny faktury za dodávky, které byly financovány ze zdrojů školy.
- tvůrci výukových materiálů připravili další výukové materiály, tyto byly hodnoceny manažerem projektu
- vybraní žáci školy se účastnili odborných praxí ve vybraných firmách,
- žáci školy se účastnili připravených exkurzí a soutěží odborných dovedností,
- probíhaly běžné administrativní činnosti spojené s realizací projektu.

Březen 2013
V březnu jsme se zaměřili na tyto hlavní činnosti: - připravili jsme a předali 4. MZ,
- tvůrci výukových materiálů vytvořili další výukové materiály, tyto byly hodnoceny manažerem a koordinátorem projektu
- probíhaly poslední exkurze pro žáky základních škol ve vybraných firmách a v naší škole
- žáci školy se účastnili připravených exkurzí a soutěží odborných dovedností
- vybraní žáci školy se účastnili odborných praxí ve vybraných firmách,
- probíhaly běžné administrativní činnosti spojené s realizací projektu.

Únor 2013
V únoru jsme se zaměřili na tyto hlavní činnosti:
- doplňovali jsme informace k 3.MZ, tato byla schválena a byly proplaceny faktury za dodávky
- tvůrci výukových materiálů vytvořili provní výukové materiály, tyto byly hodnoceny manažerem projketu
- probíhaly exkurze pro žáky základních škol ve vybraných firmách
- žáci školy se účastnili provních soutěží
- administrativní činnosti spojené s realizací projektu,

Leden 2013
V lednu jsme se zaměřili na tyto hlavní činnosti:
- doplňovali jsme informace k 3.MZ
- probíhaly Prezentace školy na základních školách
- probíhaly exkurze pro žáky základních škol ve vybraných firmách
- tvůrci výukových materiálů pokračovali s přípravou podkladů
- administrativní činnosti spojené s realizací projektu,

Prosinec 2012
V prosinci jsme se zaměřili na tyto hlavní činnosti:
- vybo dokončeno 3.kolo VŘ č.2, účastníci VŘ byli seznámeni s výsledky a byly podepsány smlouvy o dodávkách
- byly ukončeny dodávky ke 3. kolu VŘ č.2
- probíhaly Prezentace školy na základních školách
- probíhaly exkurze pro žáky základních škol ve vybraných firmách
- připravili jsme a předali 3. MZ,
- tvůrci výukových materiálů začali s přípravou podkladů
- administrativní činnosti spojené s realizací projektu,

Listopad 2012
V listopadu jsme se zaměřili na tyto hlavní činnosti:
- probíhalo vyhodnocení 3.kola VŘ č.2,
- probíhaly Prezentace školy na základních školách
- probíhaly exkurze pro žáky základních škol ve vybraných firmách
- doplňovali jsme informace k 2.MZ
- na konci měsíce byla zahájena příprava 3.MZ
- administrativní činnosti spojené s realizací projektu,

Říjen 2012
V říjnu jsme se zaměřili na tyto hlavní činnosti:
- probíhalo vyhodnocení 3.kola VŘ č.2,
- doplňovali jsme informace k 2.MZ
- probíhaly Prezentace školy na základních školách
- probíhaly exkurze pro žáky základních škol ve vybraných firmách
- administrativní činnosti spojené s realizací projektu,

Září 2012
V září jsme se zaměřili na tyto hlavní činnosti:
- probíhalo vyhodnocení 2.kola VŘ č.2,
- byla dokončena školení pedagogů
- probíhaly Prezentace školy na základních školách
- administrativní činnosti spojené s realizací projektu,

Srpen 2012
V srpnu jsme se zaměřili na tyto hlavní činnosti:
- příprava výběrového řízení č.2, doplnění specifikací položek, tvorba zadávací dokumentace, příloh a smluv
¨ - probíhal výběr škol, na kterých byla plánována prezentace školy žákům 9.tříd
- byla předána 2.MZ
- administrativní činnosti spojené s realizací projektu,

Červenec 2012
V červenci jsme se zaměřili na tyto hlavní činnosti:
- probíhalo vyhodnocení 2.kola VŘ č.2,
- na konci měsíce byla zahájena příprava 2.MZ
- administrativní činnosti spojené s realizací projektu,

Červen 2012
V červnu jsme se zaměřili na tyto hlavní činnosti:
- příprava výběrových řízení č.2 a č.4, doplnění specifikací položek, tvorba zadávací dokumentace, příloh a smluv
- byl vytvořen profil zadavatele na webu Královéhradeckého kraje,
- na konci měsíce bylo vyhlášeno 2.kolo VŘ č.2
- byla zahájena školení pedagogů
- administrativní činnosti spojené s realizací projektu,

Květen 2012
V květnu jsme se zaměřili na tyto hlavní činnosti:
- bylo zrušeno výběrové řízení č. 2, probíhala jednání o správném postupu pro VŘ č.2
- bylo vyhlášeno výběrové řízení č. 4 - druhé kolo, na konci měsíce bylo vyhodnoceno a VŘ bylo uzavřeno.
- bylo řešeno Oznámení profilu zadavatele a probíhala jednání o umístění profilu zadavatele na web Královéhradeckého kraje
- byly odstraněny závady na MZ 1,
- administrativní činnosti spojené s realizací projektu,

Duben 2012
V dubnu jsme se zaměřili na tyto hlavní činnosti:
- dodávky dle VŘ č.1,
- bylo ukončeno výběrové řízení č. 4, dodavatelé nenabídli všechna školení, proto bude nutné vyhlásit další kolo VŘ.
- bylo ukončeno výběrové řízení č. 2, probíhaly debaty o správném postupu.
- na konci měsíce byla odevzdána 1.MZ
- administrativní činnosti spojené s realizací projektu,

Březen 2012
V březnu jsme se zaměřili na tyto hlavní činnosti:
- administrativní činnosti spojené s realizací projektu,
- příprava výběrových řízení č.2 a č.4, doplnění specifikací položek, tvorba zadávací dokumentace, příloh a smluv
- vyhodnocení VŘ č.1, podpis smluv s vítězi VŘ, zahájení dodávek,
- byla vyhlášena výběrová řízení č. 2 a 4, vyhodnocení proběhne v měsíci dubnu
- na konci měsíce byla zahájena příprava 1.MZ

Únor 2012
V únoru jsme se zaměřili na tyto hlavní činnosti:
- administrativní činnosti,
- příprava výběrových řízení č.1 a č.4, doplnění specifikací položek, tvorba zadávací dokumentace, příloh a smluv
- výběrové řízení č.1 bylo vyhlášeno, vyhodnocení proběhne v měsící březnu,
- publicita projektu - informace o startu projektu v regionálním tisku,
- byly spuštěny webové stránky projektu,
- byla zajištěna část propagačního materiálu pro projekt,

Leden 2012
V lednu jsme se soustředili na činnosti spojené s úspěšným startem projektu. Mezi hlavní činnosti patřilo:
- administrativní činnosti,
- uzavírání smluv,
- stanovení organizačních pravidel,
- byl vytvořen upravený finanční plán a rozpočet nepřímých nákladů
- studium příručky pro příjemce grantu,
- byl vytvořen časový plán tvorby jednotlivých výukových modulů.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Internetové stránky byly vytvořeny s finanční podporou Evropské unie a České republiky. Obsah těchto internetových stránek je plně v zodpovědnosti příjemce grantu a nelze jej v žádném případě považovat za oficiální stanovisko Evropské unie a České republiky.

Zprávu elektronické pošty s dotazy nebo komentářem k tomuto webovému serveru zašlete na adresu admin@hradebni.cz. Copyright © 2012 Projekt Naposledy změněno: 15. 01. 2012