Projekt O projektu Harmonogram Realizace Pošli zprávu Soubory Fotogalerie Přihlášení

Stručně o projektu

Projektový záměr členíme do 3 cílů:
1) Popularizovat a zvýšit zájem o studium technických oborů. Na ZŠ budeme organizovat besedy a exkurze pro žáky 9. tříd, kteří se rozhodují o svém budoucím povolání, připravíme ukázky z našich hodin odborných předmětů a praktického vyučování s cílem prohloubit jejich informovanost.
2) Zaměřit se na naší škole na podporu výuky nových trendů v technických oborech s podporou nového vybavení a učebních pomůcek. Byly vybrány technické obory, pro které budou připraveny nové nebo inovované výukové moduly a tyto pilotně ověřit.
3) Zaměřit se na žáky školy, kteří technické obory studují a motivovat je k dokončení studia s výbornými výsledky. Budeme též organizovat část praktické výuky u zaměstnavatelů s cílem více žáky seznamovat s reálnou praxí a získání zaměstnání.

Doba trvání projektu
34 měsíců,leden 2012 - říjen 2014

 

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Internetové stránky byly vytvořeny s finanční podporou Evropské unie a České republiky. Obsah těchto internetových stránek je plně v zodpovědnosti příjemce grantu a nelze jej v žádném případě považovat za oficiální stanovisko Evropské unie a České republiky.

Zprávu elektronické pošty s dotazy nebo komentářem k tomuto webovému serveru zašlete na adresu admin@hradebni.cz. Copyright © 2012 Projekt Naposledy změněno: 15. 01. 2012