Projekt O projektu Harmonogram Realizace Pošli zprávu Soubory Fotogalerie Přihlášení

 

Realizace projektu


říjen 2011
V říjnu jsme se soustředili na tyto hlavní činnosti:
- ve spolupráci s auditorskou firmou pokračovaly práce k ukončení projektu
- proběhla závěrečná konference projektu
- řešení organizačních záležitostí.
- projekt byl oficiálně ukončen

září 2011
V září jsme se soustředili na tyto hlavní činnosti:
- byla vypracována 8.MZ
- ve spolupráci s auditorskou firmou pokračovaly práce k ukončení projektu
- řešení organizačních záležitostí.

srpen 2011
V srpnu jsme se soustředili na tyto hlavní činnosti:
- ve spolupráci s auditorskou firmou pokračovaly práce k ukončení projektu

červenec 2011
V červenci jsme se soustředili na tyto hlavní činnosti:
- doplnění 7.MZ dle požadavků ŘO,
- ve spolupráci s auditorskou firmou pokračovaly práce k ukončení projektu

červen 2011
V červnu jsme se soustředili na tyto hlavní činnosti:
- podpora pedagogů individuálními konzultacemi
- podpora pedagogů v rámci pilotního ověřování,
- byla vypracována 7.MZ,
- byla vybrána auditorská firma,byly zahájeny práce k ukončení projektu
- řešení organizačních záležitostí.

květen 2011
V květnu jsme se soustředili na tyto hlavní činnosti:
- podpora pedagogů individuálními konzultacemi
- podpora pedagogů v rámci pilotního ověřování,
- řešení organizačních záležitostí.

duben 2011
V dubnu jsme se soustředili na tyto hlavní činnosti:
- podpora pedagogů individuálními konzultacemi
- podpora pedagogů v rámci pilotního ověřování,
- doplnění 6.MZ dle požadavků ŘO,
- řešení organizačních záležitostí.

březen 2011
V březnu jsme se soustředili na tyto hlavní činnosti:
- podpora tvůrců materiálů individuálními konzultacemi
- podpora pedagogů v rámci pilotního ověřování,
- byla vypracována 6.MZ,
- řešení organizačních záležitostí.

únor 2011
V únoru jsme se soustředili na tyto hlavní činnosti:
- podpora tvůrců materiálů individuálními konzultacemi
- podpora pedagogů v rámci pilotního ověřování,
- proběhlo závěrečné hodnocení vytvořených materiálů a kurzů,
- byla úspěšně ukončena KA Tvorba vzdělávacích materiálů, počet vytvořených kurzů překročil očekávané množství, kvalita kurzů je na velmi dobré úrovni.
- realizace VŘ,
- řešení organizačních záležitostí.

leden 2011
V lednu jsme se přednostně soustředili na činnosti spojené s tvorbou vzdělávacích materiálů. Mezi hlavní činnosti patřilo:
- podpora tvůrců materiálů individuálními konzultacemi,
- podpora pedagogů v rámci pilotního ověřování,
- proběhlo 11. hodnocení vytvořených materiálů,
- doplnění 5.MZ dle požadavků ŘO,
- výběrové řízení na dodávku VT - dle schválené změny rozpočtu,
- řešení organizačních záležitostí.

prosinec 2010
V prosinci jsme se soustředili na činnosti spojené s tvorbou vzdělávacích materiálů. Mezi hlavní činnosti patřilo:
- podpora tvůrců materiálů individuálními konzultacemi,
- podpora pedagogů v rámci pilotního ověřování,
- proběhlo 10. hodnocení vytvořených materiálů,
- byla vypracována 5.MZ,
- podání žádosti o změnu v rozpočtu,
- řešení organizačních záležitostí.

listopad 2010
V listopadu jsme se soustředili na činnosti spojené s tvorbou vzdělávacích materiálů. Mezi hlavní činnosti patřilo:
- podpora tvůrců materiálů individuálními konzultacemi
- proběhlo 9. hodnocení vytvořených materiálů,
- doplnění 4.MZ dle požadavků ŘO,
- konzultace s ŘO ohledně dodatku ke smlouvě a příprava žádosti o změnu v rozpočtu
- řešení organizačních záležitostí

říjen 2010
V říjnu jsme se soustředili na činnosti spojené s tvorbou vzdělávacích materiálů. Mezi hlavní činnosti patřilo:
- podpora tvůrců materiálů individuálními konzultacemi
- proběhlo 8. hodnocení vytvořených materiálů,
- byla úspěšně ukončena klíčová aktivita "Aktivizace žáků.. ,počet zapojených žáků překročil stanovený monitorovací indikátor
- doplnění 4.MZ dle požadavků ŘO,
- konzultace s ŘO ohledně dodatku ke smlouvě a příprava žádosti o změnu v rozpočtu
- řešení organizačních záležitostí

září 2010
V září jsme se soustředili na činnosti spojené s tvorbou vzdělávacích materiálů. Mezi hlavní činnosti patřilo:
- podpora tvůrců materiálů individuálními konzultacemi a seminářem
- proběhlo 7. hodnocení vytvořených materiálů,
- byla zahájena klíčová aktivita Pilotní ověřování
- byla vypracována 4.MZ
- konzultace s ŘO ohledně dodatku ke smlouvě a příprava žádosti o změnu v rozpočtu
- řešení organizačních záležitostí

srpen 2010
V srpnu jsme se soustředili na činnosti spojené s tvorbou vzdělávacích materiálů. Mezi hlavní činnosti patřilo:
- podpora tvůrců materiálů individuálními konzultacemi,
- proběhlo 6. hodnocení vytvořených materiálů,
- doplnění 3.MZ dle požadavků ŘO, 3. MZ byla schválena.
- konzultace s ŘO ohledně dodatku ke smlouvě a příprava žádosti o změnu v rozpočtu
- řešení organizačních záležitostí

červenec 2010
V červenci jsme se soustředili na činnosti spojené s tvorbou vzdělávacích materiálů. Mezi hlavní činnosti patřilo:
- podpora tvůrců materiálů individuálními konzultacemi,
- proběhlo 5. hodnocení vytvořených materiálů,
- doplnění 3.MZ dle požadavků ŘO
- řešení organizačních záležitostí

červen 2010
V červnu jsme se soustředili na činnosti spojené s tvorbou vzdělávacích materiálů, pokračování aktivit spojených 
s aktivizací žáků. Mezi hlavní činnosti patřilo:
- podpora tvůrců materiálů individuálními konzultacemi a seminářem,
- proběhlo 4. hodnocení vytvořených materiálů,
- probíhá aktivizace žáků - 3.KA - zaškolení práce s LMS, první kroky při používání LMS v praktické výuce,
- příprava a předání 3.MZ,
- řešení organizačních záležitostí

Květen 2010
V květnu jsme se soustředili na činnosti spojené s tvorbou vzdělávacích materiálů, pokračování aktivit spojených 
s aktivizací žáků a přípravou 3MZ. Mezi hlavní činnosti patřilo:
- podpora tvůrců materiálů individuálními konzultacemi a seminářem,
- proběhlo 3. hodnocení vytvořených materiálů,
- probíhá aktivizace žáků - 3.KA - zaškolení práce s LMS, první kroky při používání LMS v praktické výuce,
- řešení organizačních záležitostí,
- 2.MZ byla schválena.

Duben 2010
V dubnu jsme se soustředili na činnosti spojené se zahájením tvorby vzdělávacích materiálů, spuštění 3.KA a
ukončení práce na 2.MZ. Mezi hlavní činnosti patřilo:
- podpora tvůrců materiálů individuálními konzultacemi,
- proběhlo druhé hodnocení vytvořených materiálů,
- probíhá aktivizace žáků - 3.KA - zaškolení práce s LMS, první kroky při používání LMS v praktické výuce,
- řešení organizačních záležitostí,
- doplnění 2.MZ dle požadavků ŘO

Březen 2010
V březnu jsme se soustředili na činnosti spojené se zahájením tvorby vzdělávacích materiálů,
pokračování práce na 2.MZ, spuštění 2.KA a příprava 3.KA. Mezi hlavní činnosti patřilo:
- komunikace s pedagogy - stanovení rozsahu vzdělávacích materiálů,
- podpora tvůrců materiálů individuálními konzultacemi a seminářem,
- proběhlo první hodnocení vytvořených materiálů,
- řešení organizačních záležitostí,
- pokračování prací na 2.MZ

Únor 2010
V únoru jsme se soustředili na činnosti spojené s úspěšným dokončením vzdělávání učitelů,dořešení 1.MZ,
zahájení práce na 2.MZ a příprava pro 2.KA. Mezi hlavní činnosti patřilo:
- závěrečné hodnocení pedagogů,vyhodnocení výstupů kurzu realizačním týmem
- uzavření kurzu s dodavatelem školení,
- příprava smluv pro tvůrce vzdělávacích materiálů,
- komunikace s pedagogy - stanovení rozsahu vzdělávacích materiálů
- řešení organizačních záležitostí,
- komunikace s ŘO a úspěšné uzavření 1.MZ
- zahájení prací na 2.MZ

Leden 2010
V lednu jsme se soustředili na činnosti spojené s úspěšným dokončením vzdělávání učitelů. Mezi hlavní činnosti patřilo:
- kontrola průběhu vzdělávání, závěrečné hodnocení pedagogů,ukončení vzdělávací aktivity
- řešení organizačních záležitostí,
- odstranění chyb a doplnění dat pro 1.MZ, komunikace s ŘO s cílem úspěšného uzavření 1.MZ

Prosinec 2009
V prosinci jsme se zaměřili především na zpracování 1.MZ a její předání ŘO ke schválení. Hlavní činnosti:
- kontrola průběhu vzdělávání,
- práce celého realizačního týmu na zpracování 1.MZ

Listopad 2009
V listopadu jsme se soustředili na činnosti spojené s úspěšným průběhem vzdělávání učitelů. Mezi hlavní činnosti patřilo:
- kontrola průběhu vzdělávání,
- realizace dodávek IT a zprovoznění,
- řešení organizačních záležitostí,
- zahájení prací na 1.MZ

Říjen 2009
V říjnu jsme se soustředili na činnosti spojené s úspěšným zahájením vzdělávání učitelů. Mezi hlavní činnosti patřilo:
- kontrola průběhu vzdělávání,
- účast na semináři, který byl zaměřen na řízení projektu,
- realizace dodávek IT a zprovoznění,
- řešení organizačních záležitostí,
- konzultace a studium příručky pro příjemce grantu z pohledu MZ

Září 2009
V září jsme se soustředili na činnosti spojené s úspěšným startem projektu. Mezi hlavní činnosti patřilo:
- administrativní činnosti,
- uzavírání smluv,
- stanovení organizačních pravidel,
- bylo vypsáno výběrové řízení na dodávku výpočetní techniky pro projekt a vzdělávání pedagogů. Výběrová  komise zasedala dne 21.9. a vybrala vítězné dodavatele.
- studium příručky pro příjemce grantu,
- byl vytvořen časový plán tvorby jednotlivých výukových modulů.