Všeobecné předměty společné pro většinu oborů.

Podkategorie
Matematika
Český jazyk
Anglický jazyk
Německý jazyk
Francouzký jazyk
Informační a komunikační technologie
Fyzika
Obchodní korespondece
Dějepis
Písemná elektronická komunikace
Ekonomika
Průmyslová ekologie